Cart 0
Placeholder

Actuariele staking opbouw berekening

Indien je de opbouw van je pensioen hebt gestaakt zal deze pensioenvoorziening jaarlijks actuarieel moeten worden opgerent. Het is aan te raden de pensioenopbouw ultimo boekjaar te staken zodat je geen 2 pensioenberekeningen nodig hebt in een boekjaar. De staking van de opbouw leg je vast in de stakingsnotulen, zie de stakingsnotulen op onze site.

Daarnaast kun je bij ons andere en meer bijzondere pensioenberekeningen laten maken bijvoorbeeld indien er in het verleden fouten zijn gemaakt en een correctieberekening noodzakelijk is. Neem hiervoor contact met ons op. Verder kun je denken aan de eerder genoemde actuariële pensioenberekening, uitstel pensioeningangsdatum berekening,  flexibiliseringsberekeningen, VAP berekening, scheidingen, etc. Maar ook jaarrekeningen voor pensioen BV’s, pensioenadviezen voor ondernemers, bezwaar en beroepsprocedures inzake pensioenen. Hiervoor dien je de betreffende overeenkomst of berekening te bestellen dan wel contact met ons op te nemen om een en ander af te stemmen.

172.50

document type :

Categorie:

ACTUARIËLE STAKING PENSIOENOPBOUW BEREKENING

Indien je de opbouw van je pensioen hebt gestaakt zal deze pensioenvoorziening jaarlijks actuarieel moeten worden opgerent. Het is aan te raden de pensioenopbouw ultimo boekjaar te staken zodat je geen 2 pensioenberekeningen nodig hebt in een boekjaar. De staking van de opbouw leg je vast in de stakingsnotulen, zie de stakingsnotulen op onze site.

Daarnaast kun je bij ons andere en meer bijzondere pensioenberekeningen laten maken bijvoorbeeld indien er in het verleden fouten zijn gemaakt en een correctieberekening noodzakelijk is. Neem hiervoor contact met ons op. Verder kun je denken aan de eerder genoemde actuariële pensioenberekening, uitstel pensioeningangsdatum berekening,  flexibiliseringsberekeningen, VAP berekening, scheidingen, etc. Maar ook jaarrekeningen voor pensioen BV’s, pensioenadviezen voor ondernemers, bezwaar en beroepsprocedures inzake pensioenen. Hiervoor dien je de betreffende overeenkomst of berekening te bestellen dan wel contact met ons op te nemen om een en ander af te stemmen.

Bestel de actuariële premievrijberekening en reken af. Verstuur vervolgens de onderstaande gegevens op naar info@pensioenberening-dga.nl en wij sturen per mail de uitkeringsberekening naar je toe. Voor een snelle afhandeling van je actuariële berekening stuur je ons de volgende gegevens toe:

  • De pensioenovereenkomst;
  • De pensioenberekening van het voorgaande boekjaar dan wel het overzicht van de opbouw;
  • NAW gegevens incl. geboorte datum van de gerechtigde en zijn partner;
  • Gegevens van de onderneming;
  • Financiële gegevens betreffende de start van de opbouw van het pensioen indien van toepassing, etc.;
  • Eventuele wensen, opmerkingen of bijzonderheden aangaande je pensioen, zoals de notulen waarmee de staking van de opbouw hebt geregeld;

Mocht je niet alle gegevens hebben en dat komt in de praktijk wel eens voor, dan kun je dat uiteraard vermelden in je mail. Vaak is een pensioenberekening wel op te maken zonder alle voornoemde gegevens. Sommige gegevens zijn echter essentieel en te beschouwen als een conditio sine qua non.