Cart 0

Beschikbare premie contract DGA 2014 alleenstaanden

Dit is een beschikbare premie pensioenbrief die aan de nieuwe VAP vereisten van 1 januari 2014 voldoet. Deze pensioenbrief is niet goedgekeurd door de belastingdienst omdat de belastingdienst geen goedkeuringsbeschikkingen afgeeft voor beschikbare premieregelingen.

Met deze overeenkomst kun je derhalve een beschikbare premieregeling in eigen beheer aangaan. Hiervoor moet je tenminste 10% van de aandelen beschikken. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die een partner en al dan niet kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. Voor je partner is er een weduwepensioen opgenomen. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

27.00

document type : .docx

Categorie:

PENSIOENCONTRACT BESCHIKBARE PREMIEREGELING 2014 ALLEENSTAANDE

Dit is een beschikbare premie pensioenbrief die aan de nieuwe VAP vereisten van 1 januari 2014 voldoet. Deze pensioenbrief is niet goedgekeurd door de belastingdienst omdat de belastingdienst geen goedkeuringsbeschikkingen afgeeft voor beschikbare premieregelingen.

Met deze overeenkomst kun je derhalve een beschikbare premieregeling in eigen beheer aangaan. Hiervoor moet je tenminste 10% van de aandelen beschikken. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die een partner en al dan niet kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. Voor je partner is er een weduwepensioen opgenomen. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Mocht je je pensioenpositie in kaart willen brengen kan dat uiteraard bij onze specialisten van Pensioenberekening-dga. Voor een pensioenberekening kun je eveneens contact opnemen.

Een beschikbaar premie pensioen is een pensioen die jaarlijks een premie beschikbaar stelt aan de pensioengerechtigde maar in tegenstelling tot een eindloonregeling of middelloonregeling het pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum niet garandeert. De pensioengerechtigde moet het doen met het kapitaal dat op het moment van ingang beschikbaar is. Dit pensioen wordt meestal toegekend om de verplichtingen van de pensioen BV te minimaliseren. Een beschikbaar premie pensioencontract kan bijvoorbeeld extern worden verzekerd.

De premietabellen vind je op de pensioensite van de belastingdienst, zie de toelichting van de pensioenbrief. De jaarlijkse premie moet bij voorkeur op een aparte spaarrekening worden gestort. De voorziening is derhalve gelijk aan het saldo van de spaarrekening.

De volgende bepalingen zijn opgenomen in het contract:

  • Pensioen toekenningsnotulen;
  • Beschikbare premie;
  • Vaststelling van de pensioenen;
  • Uitkering van de pensioenen;
  • Bestemming beschikbare premie;
  • Wijziging van de beschikbare premie;
  • Flexibiliseringsmogelijkheden;
  • Slotbepaling.