Cart 0

Dividendruimte berekenen pensioen eigen beheer

Per 1 oktober 2012 is het nieuwe BV recht in werking getreden, ook wel de flex BV genaamd. Vanaf deze datum is ook de regeling om dividend uit te keren gewijzigd. De directeur grootaandeelhouder is nu aansprakelijk voor een dividenduitkering indien achteraf blijkt dat de op het moment van de dividenduitkering de positie van de schuldeisers is uitgehold. Een onaangename situatie die voorkomen kan worden door een uitkeringstest en een vermogenstest te doen en rekening te houden met een acurate schets van de financiële positie de komende 12 maanden na de dividenduitkering, of kapitaal terugbetaling.

Naast de civiele regeling is er ook een fiscaal aandachtspunt. Indien de holding een pensioen in eigen beheer heeft dient ook met de pensioenvoorziening rekening te worden gehouden. In dit rekenmodel wordt een goede analyse gemaakt van de financiële positie en wordt de mogelijke ruimte om dividend uit te keren of kapitaal terug te betalen berekend. Er zijn 2 toetsen, een liquiditetstoets en vermogenstoets. Er is aandacht voor het pensioen bij de vermogenstoets. Hiervoor is de commerciële waarde naast de fiscale waarde van het pensioen benodigd.

27.00

document type : .xlsx

Categorie:

DIVIDENDRUIMTE BEREKENEN

Per 1 oktober 2012 is het nieuwe BV recht in werking getreden, ook wel de flex BV genaamd. Vanaf deze datum is ook de regeling om dividend uit te keren gewijzigd. De directeur grootaandeelhouder is nu aansprakelijk voor een dividenduitkering indien achteraf blijkt dat de op het moment van de dividenduitkering de positie van de schuldeisers is uitgehold. Een onaangename situatie die voorkomen kan worden door een uitkeringstest en een vermogenstest te doen en rekening te houden met een acurate schets van de financiële positie de komende 12 maanden na de dividenduitkering, of kapitaal terugbetaling.

Naast de civiele regeling is er ook een fiscaal aandachtspunt. Indien de holding een pensioen in eigen beheer heeft dient ook met de pensioenvoorziening rekening te worden gehouden. In dit rekenmodel wordt een goede analyse gemaakt van de financiële positie en wordt de mogelijke ruimte om dividend uit te keren of kapitaal terug te betalen berekend. Er zijn 2 toetsen, een liquiditetstoets en vermogenstoets. Er is aandacht voor het pensioen bij de vermogenstoets. Hiervoor is de commerciële waarde naast de fiscale waarde van het pensioen benodigd.

Een onmisbare tool voor de DGA die een cijfermatige analyse wil hebben ten behoeve zijn dividenduitkering of kapitaalterugbetaling mogelijkheden. Dit model bevat een korte uitleg.

Mocht u hulp wensen bij deze beslissing dan kunnen wij die ruimte ook voor u bepalen.