Cart 0

Notulen staken opbouw pensioen

Deze notulen leggen vast dat de verdere opbouw (voorlopig) wordt gestaakt. Dit houdt in dat de opbouw op basis van een percentage van het loon wordt gestaakt. De pensioenvoorziening zal dan nog wel jaarlijks verder actuarieeel moeten oprenten. In de notulen is vermeld dat een pensioenberekening is toegevoegd om de cijfermatige gevolgen van het besluit te overzien.

In de overwegingen voorafgaande aan het besluit is verder vermeld dat de reden is gelegen in de financiele toestand van de pensioen BV dan wel dat de totale pensioenmiddelen en de reeds opgebouwde eigen beheer aanspraak een verdere opbouw onwenselijk maken. Daarnaast kun je besluiten je pensioen van eindloon naar een middelloonregeling of beschikbare premieregeling of vice versa om te zetten, etc. Uiteraard is een andere reden om de pensioenopbouw te staken wel te bedenken of mogelijk. Houd er wel rekening mee dat het staken van een pensioenopbouw zakelijk moet zijn gemotiveerd volgens de belastingdienst.

1.00

document type : .docx

Categorie:

NOTULEN STAKING PENSIOENOPBOUW

Deze notulen leggen vast dat de verdere opbouw (voorlopig) wordt gestaakt. Dit houdt in dat de opbouw op basis van een percentage van het loon wordt gestaakt. De pensioenvoorziening zal dan nog wel jaarlijks verder actuarieeel moeten oprenten. In de notulen is vermeld dat een pensioenberekening is toegevoegd om de cijfermatige gevolgen van het besluit te overzien.

In de overwegingen voorafgaande aan het besluit is verder vermeld dat de reden is gelegen in de financiele toestand van de pensioen BV dan wel dat de totale pensioenmiddelen en de reeds opgebouwde eigen beheer aanspraak een verdere opbouw onwenselijk maken. Daarnaast kun je besluiten je pensioen van eindloon naar een middelloonregeling of beschikbare premieregeling of vice versa om te zetten, etc. Uiteraard is een andere reden om de pensioenopbouw te staken wel te bedenken of mogelijk. Houd er wel rekening mee dat het staken van een pensioenopbouw zakelijk moet zijn gemotiveerd volgens de belastingdienst.

Mocht je een pensioenanalyse willen van je gehele pensioenpositie of een pensioenberekening van het besluit de pensioenopbouw verder te staken dan kun je hiervoor een pensioenberekening kopen dan wel contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Je kunt hiervoor de actuariële gestaakte pensioenvoorzieningsberekening voor kopen onder het kopje pensioenberekeningen.