Cart 0

Overdracht pensioenkapitaal contract

Met deze overeenomst wordt de overdracht van een pensioen geregeld. Een pensioenoverdracht dient juridisch te worden vastgelegd. De belastingdienst neemt de juridische vastlegging van pensioenen in het algemeen zeer serieus. In principe dient een pensioen overgedragen te worden tegen zakelijke waarden. De fiscale boekwaardes zijn niet zakelijk. De actuariele uitgangspunten die een verzekeraar zou hanteren bij een overdracht van pensioenkapitaal vormen derhalve het uitgangspunt.

Deze overeenkomst legt deze uitgangspunten vast in de overeenkomst. In geval het een intercompany overdracht betreft, kan het wel eens handig zijn de uitgangspunten met de belastingdienst af te stemmen en de uitgangspunten van de pensioenoverdracht met de belastingdienst af te stemmen. Wij raden dit aan en eventuele afgestemde uitgangspunten vast te leggen in deze overeenkomst.

22.00

document type : .docx

Categorie:

OVEREENKOMST PENSIOENOVERDRACHT

Met deze overeenomst wordt de overdracht van een pensioen geregeld. Een pensioenoverdracht dient juridisch te worden vastgelegd. De belastingdienst neemt de juridische vastlegging van pensioenen in het algemeen zeer serieus. In principe dient een pensioen overgedragen te worden tegen zakelijke waarden. De fiscale boekwaardes zijn niet zakelijk. De actuariele uitgangspunten die een verzekeraar zou hanteren bij een overdracht van pensioenkapitaal vormen derhalve het uitgangspunt.

Deze overeenkomst legt deze uitgangspunten vast in de overeenkomst. In geval het een intercompany overdracht betreft, kan het wel eens handig zijn de uitgangspunten met de belastingdienst af te stemmen en de uitgangspunten van de pensioenoverdracht met de belastingdienst af te stemmen. Wij raden dit aan en eventuele afgestemde uitgangspunten vast te leggen in deze overeenkomst.

Het is uiteraard mogelijk een pensioenoverdracht door Fiscaalcontract te laten uitvoeren. Ook een extern pensioen in je eigen pensioen BV laten afstorten kun je door ons laten uitvoeren. Zie hiervoor ons product terzake. Je dient hiervoor contact met ons op te nemen.

Deze overeenkomst bevat een korte toelichting. In deze toelichting wordt verwezen naar het besluit van 3 juli 2008 van de belastingdienst, te vinden op de pensioensite van de belastingdienst en een site waar je het u-rendement kunt vinden.

Deze overeenkomst bevat de volgende bepalingen:

  • Overdracht;
  • Pensioenfinciering;
  • Actuariele uitgangspunten;
  • Kwijting
  • Toestemming