Cart 0

Stakingslijfrente overeenkomst

Een stamrecht is een ander woord voor het bedingen van een lijfrente. Indien je een eenmanszaak of Vennootschap Onder Firma staakt, een Inkomstenbelasting (hierna: IB) onderneming, dan kun je een stamrecht bedingen voor je opgebouwde Fiscale Oudedags reserve (hierna: FOR) en voor je stakingswinst. De hoogte van je stamrecht hangt bijvoorbeeld. af van je leeftijd en van de vraag  of je arbeidsongeschikt bent.

Indien je ruisend je onderneming staakt heb je naast een FOR ook goodwill en stille reserves die je kunt omzetten in een stakingslijfrente. Bij de geruisloze variant kun je alleen je FOR omzetten in een stamrecht.

25.00

document type : .doc

Categorie:

STAMRECHTOVEREENKOMST STAKING ONDERNEMING FOR EN STAKINGSWINST

Een stamrecht is een ander woord voor het bedingen van een lijfrente. Indien je een eenmanszaak of Vennootschap Onder Firma staakt, een Inkomstenbelasting (hierna: IB) onderneming, dan kun je een stamrecht bedingen voor je opgebouwde Fiscale Oudedags reserve (hierna: FOR) en voor je stakingswinst. De hoogte van je stamrecht hangt bijvoorbeeld. af van je leeftijd en van de vraag  of je arbeidsongeschikt bent.

Indien je ruisend je onderneming staakt heb je naast een FOR ook goodwill en stille reserves die je kunt omzetten in een stakingslijfrente. Bij de geruisloze variant kun je alleen je FOR omzetten in een stamrecht.

Een veel voorkomende reden naast het met pensioen gaan of het verkopen van je onderneming is het inbrengen van je IB onderneming in een Besloten Vennootschap(Hierna: BV), holding met werkmaatschappij. Je kunt dan in de holding een stamrecht bedingen en de onderneming verder laten uitzakken in je werkmaatschappij. Dit heet een ruisende inbreng.

Uiteraard is het mogelijk dat Pensioenberekening-dga je begeleidt bij het gehele proces van inbreng van je onderneming in een B.V. structuur. Dit is voor iemand zonder fiscale achtergrond en ervaring een schier onmogelijke taak. Deze lijfrentefaciliteit wordt gegeven in de inkomstenbelasting.

Een lijfrenteovereenkomst kan gericht en ongericht en zuiver zijn. Bij een zuivere lijfrente staat vast wat de uitkering wordt en bij ongericht is dat nog niet bekend. Indien je een lijfrente direct laat ingaan is dat een zuivere lijfrente. Een ongerichte lijfrente gaat uiterlijk in als je 72 wordt. Er is uitsluitend bekend met welk percentage de lijfrentevoorziening jaarlijks wordt opgerent.

De volgende bepalingen zijn opgenomen in het contract:

  • Lijfrente;
  • Betaling;
  • Partner/huwelijkspartner;
  • Glijclausule;
  • Overdracht aan andere verzekeraar of kredietinstelling;
  • Voorwaarde overdracht;
  • Verminderen verplichting toerekening inkomsensbestanddelen kind;
  • Wetswijzigingen;
  • Kosten;
  • Toepasselijk recht en rechter