Cart 0
Placeholder

Notulen Beeindiging PEB

Met deze notulen legt u juridisch vast dat u uw aanvullende arbeidsvoorwaarde inzake het pensioen in eigen beheer beëindigt via de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast zult u via een overeenkomst tussen werkgever en werknemer de bestaande pensioenovereenkomst moeten beëindigen. Indien u juridisch vastlegt dat u beëindigt legt u o.a. vast wat uw actuariële pensioenaanspraak is per stakingsdatum. Uiteraard kunnen wij ook uw pensioenaanspraak en pensioenvoorziening actuarieel berekenen.

Fiscaal is het immers per 1 juli 2017 verboden om nog pensioen in eigen beheer op te bouwen. Uiteraard kunnen wij u ook helpen met het maken van uw keuze, afkopen, omzetten of staken van verdere opbouw dan wel afstorten bij een verzekeraar. Elke keuze heeft zijn eigen voor- en nadelen. Deze notulen veronderstellen dat u al een weloverwogen beslissing heeft gemaakt en de gevolgen van elk scenario begrijpt.

10.00

document type :

Categorie:

Notulen beëindiging PEB

Met deze notulen legt u juridisch vast dat u uw aanvullende arbeidsvoorwaarde inzake het pensioen in eigen beheer beëindigt via de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast zult u via een overeenkomst tussen werkgever en werknemer de bestaande pensioenovereenkomst moeten beëindigen. Indien u juridisch vastlegt dat u beëindigt legt u o.a. vast wat uw actuariële pensioenaanspraak is per stakingsdatum. Uiteraard kunnen wij ook uw pensioenaanspraak en pensioenvoorziening actuarieel berekenen.

Fiscaal is het immers per 1 juli 2017 verboden om nog pensioen in eigen beheer op te bouwen. Uiteraard kunnen wij u ook helpen met het maken van uw keuze, afkopen, omzetten of staken van verdere opbouw dan wel afstorten bij een verzekeraar. Elke keuze heeft zijn eigen voor- en nadelen. Deze notulen veronderstellen dat u al een weloverwogen beslissing heeft gemaakt en de gevolgen van elk scenario begrijpt.