Cart 0

Notulen omzetting PEB in ODV

Met deze notulen legt u de omzetting van uw pensioen in eigen beheer in een ODV vast in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze notulen worden samen gebruikt met de overeenkomst omzetting PEB in ODV. Deze stukken veronderstellen dat u al een weloverwogen keuze heeft gemaakt. Uiteraard kunnen wij u op basis van een rapport pensioenkeuze 2017, omzetting, afkoop, voortzetten of afstorten, begeleiden.

Naast de juridische vastlegging op basis van een actuariële pensioenberekening op omzettingsdatum dient u bij de belastingdienst via het informatieformulier afkoop of omzetting, u keuze kenbaar te maken. Uiteraard kunnen wij u in dit proces begeleiden. Neem gerust contact op voor een offerte of bestel online.

10.00

document type : .docx

Categorie:

Notulen omzetting PEB in OudeDagsVerplichting (ODV)

Met deze notulen legt u de omzetting van uw pensioen in eigen beheer in een ODV vast in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze notulen worden samen gebruikt met de overeenkomst omzetting PEB in ODV. Deze stukken veronderstellen dat u al een weloverwogen keuze heeft gemaakt. Uiteraard kunnen wij u op basis van een rapport pensioenkeuze 2017, omzetting, afkoop, voortzetten of afstorten, begeleiden.

Naast de juridische vastlegging op basis van een actuariële pensioenberekening op omzettingsdatum dient u bij de belastingdienst via het informatieformulier afkoop of omzetting, u keuze kenbaar te maken. Uiteraard kunnen wij u in dit proces begeleiden. Neem gerust contact op voor een offerte of bestel online.