Cart 0
Placeholder

Pensioenovereenkomst beschikbare premie 2013 alleenstaande

Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die alleenstaand. Met deze overeenkomst kun je een beschikbare premieregeling in eigen beheer aangaan. Hiervoor moet je tenminste 10% van de aandelen beschikken.  Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Een beschikbaar premie pensioen is een pensioen die jaarlijks een premie beschikbaar stelt aan de pensioengerechtigde maar in tegenstelling tot een eindloonregeling of middelloonregeling het eindkapitaal niet garandeert. De pensioengerechtigde moet het doen met het kapitaal dat op het moment van ingang beschikbaar is. Dit pensioen wordt meestal toegekend om de verplichtingen van de pensioen BV te minimaliseren. Je kunt het bijvoorbeeld extern verzekeren of de premie op een afgezonderde rekening van de BV storten. De  fiscale hoogte van de pensioenvoorziening is dan gelijk aan het bedrag van de betreffende rekening.

27.00

document type :

Categorie:

Pensioenovereenkomst beschikbare premieregeling 2013 alleenstaande

Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die alleenstaand. Met deze overeenkomst kun je een beschikbare premieregeling in eigen beheer aangaan. Hiervoor moet je tenminste 10% van de aandelen beschikken.  Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Een beschikbaar premie pensioen is een pensioen die jaarlijks een premie beschikbaar stelt aan de pensioengerechtigde maar in tegenstelling tot een eindloonregeling of middelloonregeling het eindkapitaal niet garandeert. De pensioengerechtigde moet het doen met het kapitaal dat op het moment van ingang beschikbaar is. Dit pensioen wordt meestal toegekend om de verplichtingen van de pensioen BV te minimaliseren. Je kunt het bijvoorbeeld extern verzekeren of de premie op een afgezonderde rekening van de BV storten. De  fiscale hoogte van de pensioenvoorziening is dan gelijk aan het bedrag van de betreffende rekening.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt.

De volgende bepalingen zijn opgenomen in het contract:

  • Pensioen toekenningsnotulen;
  • Beschikbare premie;
  • Vaststelling van de pensioenen;
  • Uitkering van de pensioenen;
  • Bestemming beschikbare premie;
  • Wijziging van de beschikbare premie;
  • Flexibiliseringsmogelijkheden;
  • Slotbepaling.