Cart 0
Placeholder

Pensioenovereenkomst beschikbare premie 2013 gehuwden

Met deze pensioenovereenkomst kun je een beschikbare premieregeling in eigen beheer aangaan. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die gehuwd samenwonend is en kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. Voor je echtgenoot is er een weduwepensioen opgenomen. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Mocht je je pensioenpositie in kaart willen brengen kan dat uiteraard bij onze fiscalisten van Fiscaalcontract.nl. Voor een pensioenberekening kunt u eveneens contact opnemen.

27.00

document type :

Categorie:

Pensioenovereenkomst Beschikbare Premieregeling 2013 Gehuwden

Met deze pensioenovereenkomst kun je een beschikbare premieregeling in eigen beheer aangaan. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die gehuwd samenwonend is en kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. Voor je echtgenoot is er een weduwepensioen opgenomen. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Mocht je je pensioenpositie in kaart willen brengen kan dat uiteraard bij onze fiscalisten van Fiscaalcontract.nl. Voor een pensioenberekening kunt u eveneens contact opnemen.

Een beschikbaar premie pensioen is een pensioen die jaarlijks een premie beschikbaar stelt aan de pensioengerechtigde maar in tegenstelling tot een eindloonregeling of middelloonregeling het pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum niet garandeert. De pensioengerechtigde moet het doen met het kapitaal dat op het moment van ingang beschikbaar is. Dit pensioen wordt meestal toegekend om de verplichtingen van de pensioen BV te minimaliseren. Een beschikbaar premie pensioen contract kan bijvoorbeeld extern worden verzekerd.

De volgende bepalingen zijn opgenomen in het contract:

  • Pensioen toekenningsnotulen;
  • Beschikbare premie;
  • Vaststelling van de pensioenen;
  • Uitkering van de pensioenen;
  • Bestemming beschikbare premie;
  • Wijziging van de beschikbare premie;
  • Flexibiliseringsmogelijkheden;
  • Slotbepaling.