Cart 0

Pensioenovereenkomst beschikbare premie 2013 ongehuwden

Met deze overeenkomst kun je een beschikbare premieregeling in eigen beheer aangaan. Hiervoor moet je tenminste over 10% van de aandelen beschikken. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die ongehuwd samenwonend is en kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. De partner heeft recht op een partnerpensioen bij overlijden van de pensioengerechtigde.  Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Eventueel kun je bij de bestelling voor een begeleiding kiezen. Er is getracht flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. U kunt uiteraard contact met ons opnemen om uw pensioenwensen in kaart te brengen en te verwezenlijken. Voor een pensioenberekening kunt ook contact met ons opnemen. Let op dat deze pensioenbrief ziet op de situatie voor 1 januari 2014. Zie onze actuele VAP pensioenbrieven ter zake.

 

27.00

document type : .doc

Categorie:

Pensioenovereenkomst beschikbare premieregeling 2013 samenwonenden

Met deze overeenkomst kun je een beschikbare premieregeling in eigen beheer aangaan. Hiervoor moet je tenminste over 10% van de aandelen beschikken. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die ongehuwd samenwonend is en kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. De partner heeft recht op een partnerpensioen bij overlijden van de pensioengerechtigde.  Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Eventueel kun je bij de bestelling voor een begeleiding kiezen. Er is getracht flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. U kunt uiteraard contact met ons opnemen om uw pensioenwensen in kaart te brengen en te verwezenlijken. Voor een pensioenberekening kunt ook contact met ons opnemen. Let op dat deze pensioenbrief ziet op de situatie voor 1 januari 2014. Zie onze actuele VAP pensioenbrieven ter zake.

Een beschikbaar premie pensioen is een pensioen die jaarlijks een premie beschikbaar stelt aan de pensioengerechtigde maar in tegenstelling tot een eindloonregeling of middelloonregeling het pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum niet garandeert. De pensioengerechtigde moet het doen met het kapitaal dat op het moment van ingang beschikbaar is. Dit pensioen wordt meestal toegekend om de verplichtingen van de pensioen BV te minimaliseren. Dit pensioen kan bijvoorbeeld extern verzekerd worden.

De volgende bepalingen zijn opgenomen in het contract:

  • Pensioen toekenningsnotulen;
  • Beschikbare premie;
  • Vaststelling van de pensioenen;
  • Uitkering van de pensioenen;
  • Bestemming beschikbare premie;
  • Wijziging van de beschikbare premie;
  • Flexibiliseringsmogelijkheden;
  • Slotbepaling.