Cart 0
Placeholder

Pensioenovereenkomst eindloonregeling 2013 ongehuwden

Met deze overeenkomst kun je een eindloonregeling voor ongehuwd samenwonenden in eigen beheer aangaan. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die ongehuwd is met kind(eren). Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen. Voor je partner is er een partnerpensioen. Wij raden je in het algemeen aan om een overlijdensrisico verzekering met dalend risico af te sluiten. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioen rechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Wij zijn uiteraard bereid ondersteuning te verlenen, kies de optie van uw wens bij de bestelling. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Uiteraard kun je bij ons ook uitgebreid je pensioenpositie in kaart laten brengen en eventuele verbeterpunten aanbrengen. Indien je ook een pensioenberekening wilt, kun je hier je pensioenberekening laten maken, zie het kopje rekenmodellen. Let op dat deze pensioenbrief ziet op de situatie voor 1 januari 2014!!

 

27.00

document type :

Categorie:

Pensioenovereenkomst eindloonregeling ongehuwden 2013 

Met deze overeenkomst kun je een eindloonregeling voor ongehuwd samenwonenden in eigen beheer aangaan. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die ongehuwd is met kind(eren). Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen. Voor je partner is er een partnerpensioen. Wij raden je in het algemeen aan om een overlijdensrisico verzekering met dalend risico af te sluiten. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioen rechten toekent.  

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Wij zijn uiteraard bereid ondersteuning te verlenen, kies de optie van uw wens bij de bestelling. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Uiteraard kun je bij ons ook uitgebreid je pensioenpositie in kaart laten brengen en eventuele verbeterpunten aanbrengen. Indien je ook een pensioenberekening wilt, kun je hier je pensioenberekening laten maken, zie het kopje rekenmodellen. Let op dat deze pensioenbrief ziet op de situatie voor 1 januari 2014!!

Zonder volledig te zijn, staan hieronder de belangrijkste bepalingen;

 • Pensioen toekenningsnotulen;
 • Pensioenaanspraak;
 • Vaststelling van de pensioenen;   
 • Uitkering van de pensioenen;
 • Beëindiging dienstbetrekking voor de pensioendatum;
 • Bepaling in geval van beëindiging samenleving;
 • Veiligstellen van pensioenen;
 • Aanpassing van de pensioenaanspraken;
 • Kosten van de regeling;
 • Flexibiliseringsmogelijkheden;
 • Slotbepaling.