Cart 0
Placeholder

Pensioenovereenkomst middelloon 2013 ongehuwden

Met deze overeenkomst kun je een middelloon regeling in eigen beheer aangaan. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die een partner heeft en eventueel een kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. Voor een pensioen in eigen beheer moet je wel over tenminste 10% van de aandelen beschikken per aandeelhouder. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er is getracht flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Wij bieden bij de bestelling de mogelijkheid om de pensioenbrief met ons af te stemmen. Uiteraard kun je contact met ons opnemen om je pensioenpositie uitgebreid in kaart te brengen en te verbeteren. Voor een pensioenberekening is het eveneens mogelijk contact met ons op te nemen. LET OP!; deze pensioenovereenkomst ziet op de situatie voor 1 januari 2014!

 

27.00

document type :

Categorie:

Pensioenovereenkomst middelloon regeling 2013 ongehuwden

Met deze overeenkomst kun je een middelloon regeling in eigen beheer aangaan. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die een partner heeft en eventueel een kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. Voor een pensioen in eigen beheer moet je wel over tenminste 10% van de aandelen beschikken per aandeelhouder. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er is getracht flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Wij bieden bij de bestelling de mogelijkheid om de pensioenbrief met ons af te stemmen. Uiteraard kun je contact met ons opnemen om je pensioenpositie uitgebreid in kaart te brengen en te verbeteren. Voor een pensioenberekening is het eveneens mogelijk contact met ons op te nemen. LET OP!; deze pensioenovereenkomst ziet op de situatie voor 1 januari 2014!

Een middelloon pensioen is een pensioen die de pensioenaanspraak berekent aan de hand van het gemiddelde salaris gedurende de periode dat je pensioen opbouwt. Dit is derhalve een goede optie indien je salaris niet elk boekjaar stijgt, hiervoor kun je beter een eindloonregeling nemen. In tegenstelling tot een beschikbare premie pensioen wordt bij een middelloonregeling of eindloonregeling het eindkapitaal gegarandeerd. Het grote voordeel van een pensioen in eigen beheer is dat de liquide middelen niet de onderneming verlaten en de winst van de verzekering in je eigen BV blijft. Bij een pensioen in eigen beheer blijft wel gelden dat als het geld op is er geen pensioen meer wordt betaald.

De volgende bepalingen zijn opgenomen in het contract:

 • Pensioen toekenningsnotulen;
 • Pensioenaanspraak;
 • Vaststelling van de pensioenen;
 • Uitkering van de pensioenen;
 • Beëindiging van de dienstbetrekking voor de pensioendatum;
 • Bepaling in geval van beëindiging van de samenleving;
 • Veiligstellen van pensioenen;
 • Aanpassing van de pensioenaanspraken;
 • Kosten van de regeling;
 • Flexibiliseringsmogelijkheden;
 • Slotbepaling.