Cart 0

Pensioenovereenkomst middelloon alleenstande 2013

Met deze overeenkomst kun je een middelloon regeling in eigen beheer aangaan. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die alleenstaand is en kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. Voor een pensioen in eigen beheer moet je over tenminste 10% van de aandelen beschikken. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent. Deze pensioenbrief ziet op de situatie voor 1 januari 2014.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Uiteraard kun je contact met ons opnemen om je pensioenpositie in kaart te brengen en te verbeteren.

27.00

document type : .docx

Categorie:

Pensioenovereenkomst middelloon regeling alleenstaande

Met deze overeenkomst kun je een middelloon regeling in eigen beheer aangaan. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die alleenstaand is en kind(eren) heeft. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst. Voor een pensioen in eigen beheer moet je over tenminste 10% van de aandelen beschikken. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent. Deze pensioenbrief ziet op de situatie voor 1 januari 2014.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er zit om die reden geen nadere handleiding bij deze overeenkomst. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld wordt. Uiteraard kun je contact met ons opnemen om je pensioenpositie in kaart te brengen en te verbeteren.

Een middelloon pensioen is een pensioen die de pensioenaanspraak berekent aan de hand van het gemiddelde salaris gedurende de periode dat je pensioen opbouwt. In tegenstelling tot een beschikbare premie pensioen wordt bij een middelloonregeling of eindloonregeling het eindkapitaal gegarandeerd. Bij een pensioen in eigen beheer blijft wel gelden dat als het geld op is, er geen pensioen meer wordt betaald. Dit pensioen wordt meestal toegekend omdat het salaris niet jaarlijks stijgt maar meer wisselt per boekjaar.

De volgende bepalingen zijn opgenomen in het contract:

 • Pensioen toekenningnotulen;
 • Pensioenaanspraak;
 • Vaststelling van de pensioenen;
 • Uitkering van de pensioenen;
 • Beëindiging van de dienstbetrekking voor de pensioendatum;
 • Bepaling in geval van beëindiging van de samenleving;
 • Veiligstellen van pensioenen;
 • Aanpassing van de pensioenaanspraken;
 • Kosten van de regeling;
 • Flexibiliseringmogelijkheden;
 • Slotbepaling.